Często na mirko pojawiają się…

Często na mirko pojawiają się pytania o to, jak to robią te mirasy i węgierki, że przez x miesięcy mają za 29 złotych u nas. Trochę w tym jest kombinowania, trochę to nie jest nasza oficjalna wersja, trochę nie powinniśmy o tym mówić, ale szanujemy kreatywność i bierzcie to, za co płacicie, bo nie jesteśmy korpomolochem i w jajko nigdy nie lecimy. Poniższy „algorytm” pojawił się w dyskusji z @relue , więc umieszczamy tu, bo nam się nie chce więcej pisać, że tak jest i utrudniać Wam sprawy. Więc tak.

1. Bierzesz pakiet Standard 29, w którym masz 15GB, nielimitowane SMSy i darmowe rozmowy do Vikingów i w Play.
2. (Jeżeli chcesz dzwonić gdzie indziej, to 19gr/min z 29zł, które masz na koncie)
3. Używasz sobie spokojnie przez prawie miesiąc (31 dni ważności), termin końca się zbliża, dzwoniłeś do babci, co ma jakiś nieopłacalny abonament w innej sieci, więc wydałeś przez miesiąc 3,20cbl. Przeglądanie mirko i streamów Daniela Magicala zjadło 3,4GB. W tej chwili masz na saldzie 25,80PLN i 11,6GB.
4. SZYBKO kupujesz pakiet 500MB za 5zł (z hajsu na saldzie, bez doładowań).
5. Dane kumulują się, i przez następne 31 dni masz do zużycia 12,1GB i 20,80PLN – nie wydaj tego na głupoty.
7. Powtarzasz do woli. Pamiętaj, że dopóki nie doładujesz całą kwotą, płacisz już za i smski i połączenia w sieci normalnie.
8. Nie było punktu 6.
9. PROFIT!!!

#vikingmobile #mobilevikings #mobileviking #telefony #oszczedzanie #pdk #prepaid (trochę krypto, ale co tak: #orange #tmobile #plus #play) #telekomunikacja #sieci

Przemek dostał fakturę od…

Przemek dostał fakturę od Plusa. Jako paczkę a nie list. Bo faktura ma 3000 stron (zawiera zestawienie połączeń i rozłączeń po GPRS). I teraz najlepsze – faktura jest na 0 PLN, bo transfer danych mieści się w pakiecie. . #telekomunikacja #plus #hacking #technologia #internet #heheszki #niebezpiecznik

Szanuje jak…

Szanuje jak pojebany
#mobilevikings #marketing #heheszki #reklama #telekomunikacja #telefony

Katarzyna Iwuć zrezygnowała z funkcji prezesa Netii

psav zdjęcie główne”Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pani Katarzyna Iwuć nie przedstawiła przyczyn złożenia rezygnacji” – czytamy w komunikacie. Rezygnację z funkcji członka zarządu spółki, dyrektora ds. techniki złożył również Stefan Radzimiński. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pan Stefan Radzimiński nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji. Rada nadzorcza spółki powołała Grzegorza Bartlera do pełnienia funkcji członka zarządu, podano także.  Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.  

KE na tropie nieuczciwych praktyk w sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sieci

psav zdjęcie główneKomisja Europejska oraz krajowe organy ochrony konsumentów opublikowały w piątek wyniki ogólnounijnej kontroli 207 stron internetowych oferujących usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, internetowej oraz streamingu audio i wideo.
Z kontroli tej wynika, że 163 spośród nich narusza unijne przepisy dotyczące prawa ochrony konsumentów. Najczęstsze problemy dotyczą reklamowania rzekomo bezpłatnych lub tańszych pakietów stanowiących w istocie oferty wiązane, brak systemu rozstrzygania sporów oraz możliwość jednostronnej zmiany warunków umowy przez operatora bez informowania klienta i podawania uzasadnienia.
Szczegółowy raport podaje, że w 78,7 proc. przypadków na kontrolowanych stronach nie podano linku do platformy internetowego rozstrzygania sporów, na 40,6 proc. stron nie było opisu systemu rozstrzygania sporów, 31,9 proc. stron może jednostronnie zmienić warunki umowy lub cechy usługi, nie informując klienta i nie dając mu możliwości wycofania się z umowy.
Ponadto 25,7 proc. stron nie podaje jasnych lub wiarygodnych informacji dotyczących odszkodowań i zwrotów na wypadek, gdyby oferowane usługi okazały się inne od zamówionych, a 21,7 proc. nie podaje jasnych i wyczerpujących informacji na temat automatycznego odnawiania umowy.
„Konsumenci codziennie korzystają ze swoich telefonów komórkowych i abonamentów na internet i powinni móc ufać usługodawcom” – skomentowała wyniki kontroli Viera Jourova, unijna komisarz ds. konsumenckich. – Liczę na to, że nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje zostaną poprawione jak najszybciej”.
Na wniosek Komisji organy krajowe przyjrzą się teraz stronom internetowym, na których odnotowano nieprawidłowości i wezwą firmy prowadzące tę działalność do wprowadzenia zmian. Ponadto Komisja zaapelowała do odpowiednich organów ochrony konsumenta w państwach członkowskich, by korzystając ze swych procedur, zapewniły lepsze przestrzeganie przepisów.
Ogólnoeuropejski przegląd stron internetowych („akcja kontrolna UE”) to seria kontroli przeprowadzanych równolegle przez organy ochrony konsumentów w poszczególnych krajach. Pozwalają one ustalić, czy przepisy prawa UE w tej dziedzinie są należycie przestrzegane. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie, krajowe organy do spraw ochrony konsumentów zwracają się do danych przedsiębiorstw z wnioskiem o wprowadzenie koniecznych zmian.
Poprzednie akcje kontrolne UE obejmowały linie lotnicze, treści udostępniane w telefonii komórkowej, towary elektroniczne, zakup biletów przez internet, kredyty konsumenckie, treści cyfrowe, usługi biur podróży, gwarancje na towary elektroniczne, przestrzeganie dyrektywy w sprawie praw konsumentów oraz porównywarki internetowe w sektorze podróży.
Co roku Komisja koordynuje przegląd stron internetowych konkretnego sektora. Pomagają jej w tym organy z 30 państw (28 krajów UE oraz Norwegii i Islandii), odpowiedzialne za egzekwowanie unijnego prawa ochrony konsumentów.>>> Czytaj też: Drenaż mózgów z Ukrainy. Do Polski przyjeżdża coraz więcej specjalistów

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

„Podmioty nabywające akcje w wezwaniu tj. wzywający oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu akcji spółki w ramach wezwania pomimo nieziszczenia się […] warunku zastrzeżonego w treści wezwania” – czytamy w komunikacie. Nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (b) wezwania, tj. rada nadzorcza spółki nie podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki obejmującego zarejestrowaną przez właściwy sąd rejestrowy zmianę kapitału zakładowego spółki wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego spółki, wskazano w informacji. Pozostałe warunki zostały spełnione: wzywający otrzymał bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji; walne zgromadzenie Netii podjęło uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego, tj. w drodze umorzenia wszystkich akcji własnych posiadanych przez spółkę, w liczbie 13 102 314 akcji spółki, reprezentujących 3,76% kapitału zakładowego; do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje spółki w wezwaniu nie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, a więc nie podjęto też uchwał w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy – Mennicy Polskiej oraz  FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. (ISBnews)

Dziś wieczorem (godz. 22:12,…

Dziś wieczorem (godz. 22:12, 10 maja 2018 roku czasu polskiego) przewidziany jest start rakiety nośnej SpaceX z Bangabandhu-1, pierwszym satelitą telekomunikacyjnym Bangladeszu.

Więcej o satelicie Bangabandhu-1: http://www.kosmonautyka.pl/bangabandhu-1
Transmisja na żywo: http://www.kosmonautyka.pl/na-zywo

#filmnawieczor #kosmos #rakiety #ciekawostki #usa #kosmosboners #technika #telekomunikacja #spacex #elonmusk #startyrakiet

Cyfrowy Polsat ma bezwarunkową zgodę UOKiK na przejęcie Netii

psav zdjęcie główne„Wzywający otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką, co oznacza ziszczenie się warunku prawnego zastrzeżonego w punkcie 29 treści wezwania” – czytamy w komunikacie. Wniosek Cyfrowego Polsatu o zgodę na przejęcie Netii wpłynął do UOKiK 21 grudnia 2017 r., przypomniano. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy – Mennicy Polskiej oraz  FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. >>> Czytaj też: Upubliczniono treść 3 tys. rosyjskich reklam propagandowych z Facebooka

Firma ZTE wstrzymuje sprzedaż urządzeń i zawiesza wyjazdy służbowe. To efekt sankcji

psav zdjęcie główneOd środy konsumenci nie mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym ZTE ani na jego oficjalnym koncie na platformie handlowej Tmall. Tego dnia wieczorem firma poinformowała hongkońską giełdę o zawieszeniu „najważniejszych działań operacyjnych” w związku z amerykańskimi sankcjami.
W czwartek sklep internetowy ZTE przekierowywał użytkowników na główną stronę firmy, a kanał obsługi klienta na Tmallu wyświetlał automatyczne komunikaty, informujące o trwającej „aktualizacji systemu”. Jeden z pracowników firmy powiedział agencji Reutera, że wyjazdy służbowe zostały odwołane, a personel ma teraz „niewiele do roboty”.
Resort handlu USA zakazał niedawno amerykańskim firmom sprzedaży ZTE komponentów i oprogramowania przez siedem lat, oskarżając chińskiego producenta o niewywiązanie się z wcześniejszej ugody. W ubiegłym roku ZTE przyznał się do potajemnej sprzedaży produktów opartych na amerykańskiej technologii krajom objętym sankcjami USA, w tym Iranowi. W ramach ugody chińska firma zapłaciła prawie 900 mln USD kary, ale w ubiegłym miesiącu władze USA ponownie nałożyły na nią restrykcje, twierdząc, że złamała ona jej postanowienia i wielokrotnie składała fałszywe oświadczenia.
Według komentatorów zakaz może mieć druzgocące efekty dla drugiego największego chińskiego wytwórcy sprzętu telekomunikacyjnego, gdyż istotna część używanych przez niego komponentów pochodzi z USA. Po jego wydaniu firma oceniała, że „poważnie wpłynie” on na „przetrwanie i rozwój ZTE”.
W środowym komunikacie firmy napisano, że ZTE i podmioty powiązane z tą firmą prowadzą „aktywną komunikację” z władzami USA w celu „zmiany lub wycofania” zakazu. Wcześniej firma wnioskowała do ministerstwa handlu USA o zawieszenie sankcji.
Zakaz wydano w atmosferze narastających sporów handlowych pomiędzy USA a Chinami, a rzecznik chińskiego resortu handlu oceniał go jako „działanie wymierzone w Chiny”. Delegacja z Pekinu z wicepremierem Liu He na czele ma wkrótce odwiedzić Waszyngton, by kontynuować negocjacje w poszukiwaniu ugody, która pozwoliłaby uniknąć wojny celnej.
Po wizycie delegacji z USA w Pekinie w ubiegłym tygodniu chiński resort handlu informował, że przekazał jej zażalenie w sprawie ZTE.
Prezydent USA Donald Trump oskarża Chiny o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych, które obwinia za olbrzymi deficyt jego kraju w dwustronnej wymianie. Grozi nałożeniem ceł na chiński eksport do USA warty 50 mld USD rocznie, aby ukarać Pekin za wymuszanie transferu technologii od działających w Chinach zagranicznych firm.
Pnie przyznaje się do winy i oskarża Waszyngton o protekcjonizm handlowy. Chiny utrzymują, że nie chcą wojny celnej, ale w przypadku jej wybuchu będą za wszelką cenę broniły swoich interesów.
>>> Czytaj też: Chiny powinny robić, co mówi Trump. Pomoże to chińskiej gospodarce [OPINIA]

Brytyjski Vodafone przejmuje…

Brytyjski Vodafone przejmuje za 18,4 Milliarden euro
Liberty Global.Firma Liberty Global jest wlascicielem firmy Unitymedia która posiada w Niemczech 7,2  milionów klientów którym dostarcza Internet , telewizja i usług i telefoniczne w sieci kablowej.
Liberty Global  jest także właścicielem UPC Polska.

#ciekawostkizniemiec

https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2018-05/vodafone-unitymedia-liberty-global-kabelnetzanbieter-uebernahme

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Liberty_Global

#telewizja #internet #upc #uslugi #telekomunikacja